Archive for category: berriak

Hasierako onespena ematea 4/2022 kreditu gehigarriari

EKIOLA Mendialdera iritsi da

AZAROAREN 25ERAKO PEÑACERRADA-URIZAHARREKO UDALAREN ADIERAZPENA, 2022KO EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIAREN AURKAKO EGUNA DELA ETA

Sexu-jazarpena eta emakumeen aurkako beste sexu-indarkeria mota batzuk espazio publikoetan

Azaroaren 25ean emakumeen beraien eskubidea aldarrikatu nahi dugu, espazio publikoa berdintasun-baldintzetan erabiltzeko eta horiez gozatzeko, herritartasun osoari dagokien eskubideak bermatze aldera. Hitz batez, norberaren askatasun indibidual eta kolektiboaren garapena bermatzea.

Emakume askok aurrerapenak lortu dituzte, banaka egindako ahalegin tematiaren bidez; bai eta mugimendu feministek eta beste erakunde batzuek egindako lanaren bidez ere, espazio publikoak eta pribatuak gizonen eta emakumeen artean banatzeko dikotomia gainditzeko helburuarekin. Hala ere, bi aldeen arteko desberdintasuna agerikoa da oraindik, batzuek eta besteek bizitza publikoan parte hartzeko izan dezaketen erabileran, bai eta gure hirietako eta herrietako kaleez gozatzeko eta haiez jabetzeko orduan ere.

Berdintasunezko erabilera hori murrizten duten mekanismo anitzen artean, sexu-indarkerian jarri nahi dugu fokua; izan ere, mundu osoko emakumeak eta neskatilak espazio publikoan sufritzen ari dira.

Emakumeen eta nesken aurkako sexu-indarkeria, indarkeria matxista normalizatuaren testuinguruan, helburu argia du, funtzio sozial zehatz bat: emakumeak kontrolatzea eta haien askatasuna murriztea, hain zuzen ere. Zehazki, jai- eta aisialdi-testuinguruetan gertatzen den sexu-indarkeriak emakumeen sexualitatea kontrolatzeko funtzio hori betetzen du. Era berean, haien nahia, gorputza, mugikortasuna, espazio publikoko okupazioa, gizarte-harremanak eta berdintasun baldintzetan gozatzeko eskubideak kontrolatzea ere.

Beraz, euskal politika publikoen eta administrazioen betebeharra eta helburua da eskura dituen estrategia eta mekanismo guztiak sustatzea, emakumeek eta neskek beren herritartasun osoa gauzatu ahal izateko gure hiri eta herrietako espazio fisikoan, eta horiek erabiltzea, berdintasun-baldintzak bermatuta.

Kontuan izan behar dugu erreklamatutako eskubidea ez dela segurtasunera mugatzen, baizik eta espazio batean bizitzeko sarbidera eta askatasunera zabaltzen dela; sozializatzeko, bere egiteko eta eraldatzeko, emakumeen eta nesken interesen, nahien eta beharren arabera.

Toki-administrazioei dagokie, beren politika publikoen eta hiri-plangintzaren bidez, espazio publikoak emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko leku lagunkoi bihurtzea.

Nazio Batuen Erakundearen ekimenak, «Hiri seguruak eta espazio publiko seguruak», espazio publiko seguruak eta ahalduntzaileak sustatzen du emakumeentzat eta neskentzat, sexu-jazarpenik eta bestelako sexu-indarkeriarik gabe, berdintasunaren aldeko eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzen aldeko Herri-Itunaren ildotik.

Esparru horretan, Peñacerrada-Urizaharreko Udalak, aho batez, bere gain hartzen ditu konpromiso hauek:

  1. Era sakonean ezagutzea emakumeei espazio publikoa ukatzeko modu anitzak, tokiko politiken diseinuan eta garapenean kontuan hartzeko.
  2. Lege eta politika integralen ezarpen eraginkorra bultzatzea, espazio publikoetan sexu-indarkeriari aurrea hartzeko eta erantzuteko. Eta, era berean, gaitasunak, sentsibilizazioa, komunitate-mobilizazioa eta beste estrategia batzuk garatzea.
  3. Aldaketak bultzatzea jarreretan eta portaeretan, emakumeek eta neskatoek indarkeriarik gabeko espazioez gozatzeko dituzten eskubideak bermatze aldera. Hori gauzatzeko, errespetuzko genero-harremanak, genero-berdintasuna eta segurtasuna sustatzea espazio publikoetan.
  4. Inbertsioak sustatzea, espazio publikoetan hautemandako segurtasun errealari dagokionez; genero-ikuspegia ziurtatzea hiri-plangintzan, emakumeen beharrizanak kontuan har daitezen.
  5. Berdinsarea tokiko jardunbide sare gisa indartzea, ekimenei eta jardunbide egokiei buruzko ezagutza-trukea errazteko. Eta hiri eta herri seguru eta inklusiboak lortzeko, emakumeentzat eta neskentzat.
  6. Beste erakunde eta administrazio batzuekin lankidetzan aritzea, Emakunde eta foru-aldundiekin besteak beste; gizarte-taldeekin, feministekin, ere, emakumeek eta neskek aukera izan dezaten espazio publikoaz segurtasunez eta berdintasunez gozatzeko.

Programatutako argindar etenaren jakinarazpena (2022/11/16 9:00-9:30 y 2022/11/18 12:30-13:00)

Azaroren 18an eta 21ean udala itxita

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO (8 DE NOVIEMBRE DE 2022)

    DÍA:        8 DE NOVIEMBRE DE 2022
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Ordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 131/2022 de fecha 3 de noviembre, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 8 de NOVIEMBRE a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones plenaria celebradas con fecha 20 de septiembre y 20 de octubre de 2022.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

TERCERO.- Adjudicación del Lote núm. 1 correspondiente a Instalacion de sistema de aerotermia para calefacción en el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra perteneciente al contrato Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada”.

CUARTO.- Aprobación definitiva del Estudio de Detalle que afecta a la parcela núm. 105 del polígono 2 de la localidad de Peñacerrada-Urizaharra.

QUINTO.- Aprobación de expediente de modificación presupuestaria. expediente de Crédito Adicional 4/2022.

SEXTO.- Incremento retributivo adicional para el año 2022 de acuerdo con el Real Decreto-Ley 18/2022, por el que entre otras se aprueban medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público.

SÉPTIMO.- Declaración institucional con motivo del Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

OCTAVO.- Estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2022.

NOVENO.- Correspondencia recibida.

 

DÉCIMO.- Ruegos y preguntas.

 

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba-Álava), a 3 de NOVIEMBRE de 2022.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

 

Aurrekontu parte-hartzaileak

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO (20 DE OCTUBRE DE 2022)

 

    DÍA:        20 DE OCTUBRE DE 2022
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Extraordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 126/2022 de fecha 13 de OCTUBRE, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo JUEVES, día 20 de OCTUBRE a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana y documento de Evaluación Ambiental Estratégica del Municipio de Peñacerrada-Urizaharra.

SEGUNDO.- Acuerdo de declaración de desierto del procedimiento negociado sin publicidad para la contratación del lote nº2: “Instalación solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo y punto de recarga de vehículo eléctrico”, del contrato de Implantación de aerotermia, fotovoltaica y punto de recarga de vehículo eléctrico en edificios públicos del Ayuntamiento de Peñacerrada y apertura de un nuevo expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad para el lote nº 2.

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba-Álava), a 13 de octubre de 2022.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

 

 

 

BERDINTASUNAREN ALDEKO ESCAPE ROOM

Xehetasun-azterlanaren hasierako onarpena

Esta web utiliza Cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de cookies en cualquier momento Ver Política de Cookies

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar