Archive for category: berriak

Hasierako onespena ematea 2024ko aurrekontuari

2023ko Ordenantzak

Gabonetako Jarduerak Arabako Mendialdean

Alkatetza-lehendekaritzaren bandoa. Gaia: Bake-epailea, titularra eta ordezkoa hautatzea

Eraikinen ikuskapen teknikoaren ziurtagiria (EIT) lortzeko txostenaren kostu dirulaguntzak emateko deialdia

Visita guiada al museo etnográfico de Peñacerrada-Urizaharra (25 de noviembre de 2023, 12:00)

URIZAHARREKO UDALAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO 2023ko EGUNAREN HARIRA

2023ko azaroaren 14an balio osoz egindako osoko bilkuran, Udalbatzak AHO BATEZ honako hau ERABAKI DU:

 

URIZAHARREKO UDALAREN ADIERAZPEN INSTITUZIONALA, EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA EZABATZEKO 2023ko EGUNAREN HARIRA

 

Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan, azaroak 25, sexu-indarkeriak adingabeen artean gero eta eragin handiagoa duela azpimarratu eta arreta jarri nahi dugu, indarkeria mota hori ikusezinena eta normalizatuena baita, eta urtetik urtera gora egiten jarraitzen baitu.

 

Hainbat txostenen arabera, sexu-delituen biktimen % 40 adingabeak dira, gehienak neskak eta nerabeak. Adingabeen sexu-askatasunaren aurkako delituen ehunekoak ere gora egin du. Laguntza espezializatuaren eskaerek ere gora egin duten arren, datuek erakusten dute neskek zailtasun handiak dituztela indarkeria-adierazpen jakin batzuk antzemateko beren portaeran, bai berdinen taldean, bai harreman afektiboetan.

 

Mugimendu feministak eta adituek horien arrazoiak genero-ikuspegidun kalitatezko sexu-hezkuntzarik ez izatea eta familietan eta eskola-inguruneetan gizarte-balio egokiak transmititu ez izana direla adierazten dute. Era berean, ohartarazten dute adingabeen artean genero-mito eta -estereotipoak hedatzen ari direla, baita haurren sexualizazioari eta pornografiaren bidezko sexu-hastapen goiztiarrari buruzkoak ere, neurri handiagoan, ohiko erabilerako sare sozialetan. Kasu askotan, gainera, biktimen sinesgarritasunik eza antzematen da, eta horrek eragotzi egiten du esku-hartze goiztiarra eta erreparatzailea, adingabeei egindako sexu-abusu eta sexu-erasoen kasuetan.

 

Horren guztiaren ondorioz, harreman afektibo-sexualen eta gizonek eta emakumeek harreman horietan duten rolaren irudi desitxuratua zabaldu da. Sexu-indarkeria hutsaldu eta legitimatu egiten da, emakumeen nahiak eta gorputzak menderatzeko modu gisa. Jokabide larrienek eraso sexualetara eta fisikoetara eraman dezakete, baita, muturreko moduetan, emakumeen hilketetara ere.

 

Horren guztiaren aurrean, euskal erakundeek eskura dituzten estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar dituzte, emakumeek eta neskek bizitza garapen osoa izan dezaten, askatasun- eta segurtasun-baldintzetan. Hain zuzen ere, beraien desirak, afektuak eta sexu-portaerak derrigortzerik eta indarkeriarik gabe adieraz ditzaten, genero-estereotipoak eta genero-aginduak alde batera utzita.

 

Udalak, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak diren aldetik, udalerritan berdintasunezko eta indarkeriarik gabeko bizikidetzarako baldintzak bultzatzeko arduradunak dira. Hori dela eta Urizaharreko Udalak konpromiso hauek hartzen ditu:

 

 • Indarkeria matxista prebenitzeko tokiko estrategia eratzea/hobetzea/indartzea, adingabeen artean sexu-indarkeriari aurre egiteko egiturak, baliabideak, zerbitzuak edo programak ezarriz.
 • Biktima adingabeen inguruan sexu-indarkerien antzematea eta arreta goiztiarra gaitzea/hobetzea, tokiko koordinazio-protokoloen bidez.
 • Sexu-indarkerien biktimekin esku hartzen duten profesionalen prestakuntza-programak diseinatzea/ezartzea/eta ebaluatzea
 • Sentsibilizazio-programak diseinatzea/garatzea/hobetzea herritarrekin, eta bereziki gurasoekin eta irakasleekin, IGEen bitartez, genero-ikuspegidun kalitatezko sexu-hezkuntzaren beharrari buruzkoak.
 • Hezkuntza ez-formaleko espazioetatik hezkuntza-prozesuak garatzen laguntzea, adingabeen indarkeria matxistaren aurkako jarrerak indartzeko.

 

Konpromiso horietan oinarrituta, honako ekintza hauek proposatzen dira:

 

 • Neskei eta nerabeei zuzendutako ahalduntze-programak indartzea, sexualitateari, bikote-harremanei, maitasun erromantikoari, autodefentsa feministako tailerrei eta abarrei buruzkoak
 • Mutiko eta mutilei zuzendutako esku-hartzeak abian jartzea, afektibitatea, harreman-ereduak, maskulinitate-ereduak edo rol sexistak eta parekidetasuna gainditzeko estrategiak lantzeko.
 • Indarkeria digitala prebenitzeko eta hari erantzuteko estrategiak lantzea, indarkeria matxista mota berri horiei ere aurre eginez.
 • Udalerriko adingabeekin hezkuntza-prozesuak indartzea, BELDUR BARIK programaren eta tokiko beste ekimen batzuen bidez.

 

Era berean, herritarrei dei egiten diegu, azaroaren 25ean, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean, haien udalerrietan deitutako mobilizazioekin bat egin dezaten.

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO (14 de noviembre · 19:00)

 • DÍA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023
 • HORA: 19:00
 • LUGAR: Salón de Sesiones
 • SESIÓN: Ordinaria

 

Por Resolución de Alcaldía nº 135/2023 de fecha 9 de NOVIEMBRE, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 14 de NOVIEMBRE a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesión plenaria celebrada con fecha 10 de octubre de 2023.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

TERCERO.- Adjudicación del contrato de Limpieza de edificios de propiedad municipal.

CUARTO.- Incremento adicional retributivo 2023 conforme a la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

QUINTO.- Declaración institucional con motivo del Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres.

SEXTO.- Estado de ejecución presupuestaria a 30 de septiembre de 2023.

SÉPTIMO.- Correspondencia recibida.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba-Álava), a 5 de OCTUBRE de 2023.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO (5 de octubre · 19:00)

 • DÍA: 10 DE OCTUBRE DE 2023
 • HORA: 19:00
 • LUGAR: Salón de Sesiones
 • SESIÓN: Ordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 115/2023 de fecha 5 de OCTUBRE, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 10 de OCTUBRE a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones plenarias celebradas con fecha 17 de junio, 23 de junio, 4 de julio de organización, 4 de julio y 27 de julio de 2023.

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

TERCERO.- Concesión de subvenciones nominativas dirigidas a las Juntas Administrativas del municipio. Aprobación del convenio regulador.

CUARTO.- Aprobación de expediente de contratación de la Limpieza de edificios de propiedad municipal.

QUINTO.- Autorización de cesión del contrato del arrendamiento de la gestión del edificio multiusos de titularidad municipal y sus anexos.

SEXTO.- Modificación de varias ordenanzas fiscales de impuestos.

SÉPTIMO.- Modificación de la Ordenanza reguladora del aprovechamiento pascícola de los montes públicos de propiedad del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra – “MUP nº 199 Montes Altos o Toloño, nº 188 Monte de la Comunidad de Las Rasas, nº 189 Monte de Concejo, nº 196 Monte de Herrera y nº 198 Monte de Mendilucia.

OCTAVO.- Modificación Ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas.

NOVENO.- Aprobación de la OOrdenanzrdenanzaa reguladora dereguladora de tasastasas por por lala utilizaciónutilización privativaprivativa o elo el aprovechamientoaprovechamiento especialespecial del dominio públicodel dominio público municipalmunicipal.

DÉCIMO.- Estado de ejecución presupuestaria a 30 de junio de 2023.

DÉCIMOPRIMERO.- Ruegos y preguntas

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba-Álava), a 5 de OCTUBRE de 2023.
El Secretario,
Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

Landa eta hiri Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 2023eko ordainagiria kobratzea

Esta web utiliza Cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de cookies en cualquier momento Ver Política de Cookies

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar