Archive for category: berriak

SIGFITOKO ontzien bilketa

Arabako Sigfitoaren bilketa ibiltariaren kartela, 2021eko ekainerako aurreikusia, non datak, tokiak eta ordutegiak jasoko baitira, inguruko nekazariek Sigfitoren ikurra duten produktu fitosanitarioen ontzi hutsak eramateko aukera izan dezaten.

Hitzaldia: Energia berriztagarriak GOIENER-ekin

“Agur pezetari” kanpaina Arabako kuadrileetan zehar

ARABADENDAK Arabako merkatari, Ostalaritza eta Zerbitzu Enpresen Elkarteak PESETRACK kanpaina abiarazi du, Arabako Foru Aldundiaren laguntzarekin, pezetak jaso eta euroen truke trukatzeko.

Arabadendak elkarteak PESETRACK autokarabana jarriko du aipatutako egunetan. Bertan, pezetekin bertaratzen diren pertsona guztiak artatuko dituzte, eta bonu batzuen bidez (txartelak) trukatuko diete haien balioa, kanpainan izena eman duten establezimendu, artisau eta tokiko ekoizleetako edozeinetan erabil ditzaten. Pezetak eurotan “eraldatuta” dituzten bonuak lortu dituztenek saltokietan edo atxikitako ekoizleetan kontsumitzeko erabili ahal izango dituzte, irailaren 30era arte.

Kanpainan izena eman duten profesional guztien zerrenda www.arabadendak.eus webgunean erakutsiko da, eta egunero eguneratuko da. Gainera, zerrenda hori paperean eman daiteke PESETRACK autokarabanatik.

Lekuak eta datak:

  • Maiatzaren 24an, goizean, 10:00etatik aurrera Santikurutze Kanpezun, plazan.
  • Maiatzaren 24an, arratsaldez, 16:00etatik aurrera, Maeztun, plazan (obrek uzten badute).
  • Maiatzaren 28an, arratsaldez, 15:30etik aurrera Urizaharrean, autokarabanen aparkalekuan.

MAIATZAREN 17A – LGTBIFOBIAREN AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA

1990eko maiatzaren 17tik, OMEk homosexualitatea gaixotasunen zerrendatik kendu zuenetik, egun hori ospatzen da, eta balio esanguratsua du lesbiana, gay, transexual, bisexual eta intersexualentzat, gaur egun LGTBI kolektiboak oraindik ere aurre egin behar dien eskubideen aldeko eta diskriminazioaren aurkako jardueren ardatz katalizatzaile gisa.

COVID-19aren ondorioz bizi dugun egoera eragin handia izaten ari da gure kolektiboan ere; beraz, sexu- eta genero-aniztasunaren aurkako gorrotoak eragindako erasoak salatzen jarraituko dugu. Eraso horiek ez dira gure inguruan bakarrik gertatzen. Lesbiana, gay eta bisexualen lege-babesean aurrerapen handiak egin diren arren, NBEko 69 estatu kidek sexu bereko helduen artean adostutako sexu-ekintzak zigortzen jarraitzen dute, ILGAk (Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans eta Intersexen Nazioarteko Elkartea) adierazten duen bezala. Human Rights Watchen arabera, pandemiak desberdintasun arrakalak eragin ditu, eta kolektibo batzuk besteak baino ahulagoak dira. LGTBI kolektiboaren aurkako aurreiritziak nabarmenak izan dira Covid-19ri emandako erantzunetan munduko eskualde askotan.

Berdindu Zerbitzuak, maiatzaren 17an eta urteko egun guztietan LGTBI pertsonen eta haien ingurukoen ondoan jarraituko du, LGTBIfobiaren aurka borrokatuz. Gaur egun, oraindik ere beharrezkoa da gure gizartean oraindik indarrean dauden diskriminazioen aurkako borroka sendotzea. Gizarte osoaren erantzukizuna, diskriminazio- eta indarkeria-mota guztien aurka borrokatzeko.

Euskadi inklusiboa eta askotarikoa aldarrikatzen dugu, aniztasuna aztergai dugun esparrutik ulertuta, baina baita bere osotasunean ere. Berdindun, indarrak batuko ditugu gizarte- eta erakunde-eragile guztiekin, gizarte justuagoa, errespetuzkoagoa eta integratzaileagoa eraikitzeko. Berdintasunerako eskubidearen eta sexu-orientazio eta generoagatiko diskriminaziorik ezaren alde lan egiten jarraituko dugu, aniztasunaren bizipen askea sustatzeko helburuarekin.

2021EKO UDALEKUAK – ARABAKO MENDIALDEAN – AURREKO IZEN-EMATEA

Convocatoria sesión ordinaria de pleno (11 de mayo de 2021)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO

    DÍA:       11 DE MAYO DE 2021
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Ordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº XX/2021 de fecha 6 de MAYO, se ha convocado Sesión Ordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo MARTES, día 11 de MAYO a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

 

ORDEN DEL DÍA

  

PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la sesiones plenarias celebradas con fecha 9 de marzo y 22 de abril de 2021.

 

SEGUNDO.- Dación de cuentas de las Resoluciones de Alcaldía dictadas desde la celebración de la última sesión ordinaria de pleno.

 

TERCERO.- Adjudicación del concurso “Arrendamiento de la gestión del local multiservicios de titularidad municipal y sus anexos”.

 

CUARTO.- Aprobación de expediente de modificación presupuestaria. expediente de Crédito Adicional 3/2021.

 

QUINTO.- Concesión de subvenciones nominativas dirigidas a las Juntas Administrativas del municipio. Aprobación del convenio regulador

 

SEXTO.- Designación de una de las persona de la Corporación como integrante en representación del Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento del Convenio del Museo Etnográfico al Aire Libre de Peñacerrada-Urizaharra.

 

SÉPTIMO.- Acuerdo de nueva redacción de los artículos 32.6 y 36.4 sobre ventanas y carpinterías de la Normativa de la 1ª Modificación del Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de Peñacerrada.

 

 

OCTAVO.- Determinación de la fecha y denominación de la festividad local correspondiente al municipio de Peñacerrada-Urizaharra para el año 2022.

 

NOVENO.- Ratificación de la Resolución de Alcaldía núm. 58/2021 por la que se aprueba solicitar al Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo de la Diputación Foral de Álava, subvención en el marco de la convocatoria de la línea de ayudas dirigidas al impulso de acciones de sostenibilidad energética para las anualidades 2021-2022.

 

DÉCIMO.- Incremento retributivo 2021 de acuerdo con la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

 

UNDÉCIMO.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato de Desbroce de los Caminos Catalogados del Término municipal de Peñacerrada-Urizaharra y propuesta de realización de otros trabajos de desbroce en caminos de las Juntas Administrativas, junto con las mismas.

 

DECIMOSEGUNDO Estado de ejecución presupuestaria a 30 de marzo de 2021.

 

DECIMOTERCERO.- Correspondencia recibida.

 

DECIMOCUARTO.- Ruegos y preguntas

 

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba/Álava), a 6 de mayo de 2021.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

 

 

 

 

 

 

 

2021eko maiatzarako aurreikusitako Sigfito-bilketa ibiltariaren kartela Araban

Convocatoria sesión extraordinaria del pleno (22 de abril de 2021)

    DÍA:       22 DE ABRIL DE 2021
          HORA:                    19:00
          LUGAR:          Salón de Sesiones
          SESIÓN:              Extraordinaria

Por Resolución de Alcaldía nº 50/2021 de fecha 20 de ABRIL, se ha convocado Sesión Extraordinaria del Pleno Municipal, que se celebrará el próximo JUEVES, día 22 de ABRIL a las 19:00 horas, y que, según lo previsto en el artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, tendrá el siguiente,

 ORDEN DEL DÍA

 PRIMERO.- Clasificación de ofertas del concurso “Arrendamiento de la gestión del local multiservicios de titularidad municipal y sus anexos”.

SEGUNDO.-Programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes en Euskadi (Programa PREE).

TERCERO.- Dar cuenta de la adjudicación del contrato de Desbroce de los Caminos Catalogados del Término municipal de Peñacerrada-Urizaharra y propuesta de realización de otros trabajos de desbroce en caminos de las Juntas Administrativas, junto con las mismas.

CUARTO.- Acuerdo sobre el anuncio de inclusión del Río Inglares en la Zona Especial de Conservación de la Red Natura 2000 del Río Ebro.

 

En Peñacerrada-Urizaharra (Araba/Álava), a 20 de ABRIL de 2021.

El Secretario,

Fdo.: Iñaki Joseba Prusilla Muñoz.

 

Udalaren zerbitzu anitzeko lokalaren eta hari atxikitakoen kudeaketa alokatzea

Hasierako onespena ematea 1/2021 kreditu gehigarriari

Esta web utiliza Cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Si continúas navegando, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de cookies en cualquier momento Ver Política de Cookies

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar